<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

9 มี.ค. 2555

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จัดกิจกรรม สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน


สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ ในการสอดส่องการดูแลใช้จ่ายเงิน และการบริหารทรัพยากรแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จัดกิจกรรม สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการ รู้รักษ์เงินแผ่นดิน โดยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ขบวนพาเหรด กิจกรรมนิทรรศการ และกิจกรรมจำลองห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวญาณิภา วรบุตร ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีความสำคัญและจำเป็น ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า เงินแผ่นดินนั้น คือ เงินของประชาชนทั้งชาติ เนื่องจากเงินแผ่นดินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ การจัดงานนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการสอดส่องการดูแลใช้จ่ายเงิน การบริหารทรัพยากรแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
งานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) มีเป้าหมายในการจัดทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา อุบลราชธานี และจังหวัดของแก่น สิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม 2555


ภาพโดย กมล เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น