<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

24 พ.ย. 2554

ลำปางตั้งศูนย์รับมือภัยหนาว

24 พย. 2554 18:33 น. นางพิมลพรรณ มะโนแสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดลำปาง ได้มีการสรุปพื้นที่ของจังหวัด ที่จะประสบภัยหนาวในปีนี้แล้ว โดยให้แต่ละอำเภอของจังหวัดดำเนินการสำรวจพื้นที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ทั้ง 13 อำเภอ โดยมีผู้ประสบภัยหนาวกว่า 135,082 คน โดยจากสำรวจของแต่ละอำเภอพบว่า อ.งาว ซึ่งเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดลำปาง มีราษฎรที่จะประสบภัยหนาวมากที่สุดกว่า 21,944 คน รองลงมา คือ อ.วังเหนือ อ.แม่เมาะ และ อ.เถิน 

นอกจากจะมีการ สำรวจราษฎรผู้ประสบภัยหนาว แล้ว ยังมีการสำรวจจำนวนความต้องการเครื่องนุ่มห่มกันหนาว ที่ราษฎรต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมีราษฎรผู้ประสบภัยหนาวต้องการให้ภาครัฐแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวกว่า 103,805 ผืน ส่วนที่เหลือจะเป็นเสื้อกันหนาว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดลำปางได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และบรรเทาภัยหนาวของจังหวัดลำปาง ขึ้น โดยทางจังหวัด ก็จะได้รุดแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น