<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

24 พ.ย. 2554

"แม่โจ้โพลล์" เผยนักท่องเที่ยวกว่า 49.1% หนีน้ำมาเชียงใหม่

24 พย. 2554 20:51 น. 

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุรชัย กังวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือ แม่โจ้โพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ"ปัญหาน้ำท่วม....ต่อฤดูกาลท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่" เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยขึ้นหลายพื้นที่และจนถึงขณะนี้สถานกาณ์ยังไม่คลี่คลาย แต่จ.เชียงใหม่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนจำนวน 619 ราย แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ร้อยละ 40.4 ภาคเหนือเหนือ ร้อยละ 28.6 ภาคกลาง ร้อยละ 16.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 5.7 และภาคใต้ ร้อยละ 8.5
ส่วนการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อเหตุผลในการเดินทางมาเที่ยวในจ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.1 บอกว่าเพื่อต้องการมาพักผ่อน รองลงมา คือ ร้อยละ 17.1 เพื่อเป็นที่พักพิงจากปัญหาน้ำท่วม ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ (ร้อยละ 50.0) ส่วนร้อยละ 14.1 เดินทางเพื่อมาเยี่ยมครอบครัว ญาติหรือเพื่อน ร้อยละ 12.9 เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และร้อยละ 6.8 เพื่อการทำงาน เช่น ประชุมสัมมนา พานักเรียนมาศึกษาดูงาน 
ด้านปัจจัยที่นักท่องเที่ยวคิดว่ามีผลต่อการเลือกเดินทางมาเที่ยวจ.เชียงใหม่ อันดับ 1 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม ร้อยละ 62.7 อันดับ 2 คือ การคมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 42.6 อับดับ 3 คือ ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวไม่สูงมาก ร้อยละ 22.3 ส่วนสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาอันดับ 1 คือ มีสภาพอากาศดี เย็นสบาย ร้อยละ 55.9 อันดับ 2 คือ มีวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลต่างๆ ร้อยละ 33.6 อันดับ 3 คือ สถานที่ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่หลากหลาย ร้อยละ 32.0
สำหรับประเด็นปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่คนไทยประสบอยู่ในขณะนี้ นักท่องเที่ยว ร้อยละ 66.8 คิดว่ามีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวในจ.เชียงใหม่ ส่วนร้อยละ 33.2 คิดว่าไม่มีผล ด้านข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว อันดับ 1 เห็นว่าควรมีการเร่งทำความสะอาด บูรณะสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามเหมือนเดิม ร้อยละ 57.2 อันดับ 2 คือ ควรฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดี เช่น ถนน ไฟฟ้า ร้อยละ 47.7 อันดับ 3 คือ ควรช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ เช่น การให้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงกิจการ ร้อยละ 40.4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น