<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

12 พ.ค. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม  kick off  ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

              เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้จัดกิจกรรมพร้อมกัน ทั้ง 25 อำเภอ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 25 หมู่บ้าน  ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน  ภายในกิจกรรมดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วย การปลูกต้นรวงผึ้ง  การเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  การเดินรณรงค์ในการ ลด ละเลิก การลดใช้ถุง เพื่อลดภาวะโลกร้อน  และศูนย์การคัดแยกขยะ โดยสามารถ นำขยะที่ได้จากครัวเรือน นำมา แลกกับ ถุงผ้า ไข่ไก่ เพื่อร่วมกันช่วยขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย มีเหล่าจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                        ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาทำงานร่วมกันให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อหล่อหลอมให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความผูกพันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งขอให้ร่วมกันพัฒนาและดูแล รักษาสภาพหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน  สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม 
ภาพ/ข่าว   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น