<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

12 พ.ค. 2562

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11พค2562นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยนาย เชษฐพงศ์ นันทิทรรภ นายช่างชลประทานชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงเหนือและท้ายประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพปัจจุปันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูระบาย2.37ล้านลูกบาศน์เมตรมีการระบายน้ำท้ายอัตรา3.5ลูกบาศน์เมตร/วินาทีหรือประมาณวันละ302,400ลูกบาศน์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ในการควบคุมและการบริหารจัดการน้ำให้สถานีสูบน้ำด้านเหนือน้ำ26สถานีและด้ายท้ายน้ำ8สถานีพร้อมติดตามการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแปะ3หมู่ที่1ตำบลบ้านแปะและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี1ตำบลแม่สอยซึ่งมีการสูบน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรสวนลำใยและมะม่วง และได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำใย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่4ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ของนายสุธรรม อ๊อดต่อกัน พร้อมทั้งติดตามการช่วยเหลือสวนลำใยหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะแล้งจำนวน 100 ไร่ และแสดงอาการแล้ว 15 ไร่ โดยเป็นพื้นที่สวนลำใยของนายอุทัย แสนอ้าย โดยลำใยเกิดอาการเหี่ยวเฉาจากการขาดน้ำเนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีแรงดันไฟต่ำทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถดึงน้ำจากบ่อบาดาลได้โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1กรมชลประทานได้ให้สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนและจะทำการสูบน้ำในแปลงดังกล่าวแล้วเสร็จอีก1-2วันนี้ พร้อมได้รับการประสานจากนายวิทธิกร ปัญญามี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลแม่สอย ตรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยขะหมาหลวงเพื่อพิจารณาเสนอแผนงานการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ ปัจจุปันยังไม่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามได้ขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำตามรอบเวรที่เจ้าหน้าที่ชลประทานหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

กมล เครือนิล ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น