<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

9 พ.ค. 2562

ชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ ร่วมทำดีกับกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่


ชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ ร่วมทำดีกับกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมสื่อออนไลน์ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาทำความดีสนับสนุนซ่อมแซมศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ทำให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้ กำหนดให้มีการซ่อมแซม ห้องน้ำ, ไฟส่องสว่าง, ราวระเบียง และทาสีตัวอาคารใหม่ พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม ทั้งนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าร่วมสนับสนุนโครงการกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” โดยขอสนับสนุนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการปรับปรุง และร่วมแรงในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คุณภาวนา วงค์จันทร์ตา ฝ่ายนันทนาการและวิชาการ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 061-269-4809 (อุทยานฯ ขอรับเป็นวัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ไม่ขอรับเป็นเงิน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น