<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

16 พ.ค. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ที่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในงานมีกิจกรรมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้แปลงสาธิตการเกษตรพื้นที่สูง และโครงการจิตอาสาปลูกต้นพญาเสือโคร่ง จำนวน 1,000 ต้น โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วม 
ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา จะเป็น พื้นที่ให้องค์ความรู้และขยายผลสู่ผลสำเร็จตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกรต้นแบบ รวมถึงการเป็นต้นแบบธนาคารอาหารชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
โครงการ “เกษตรวิชญา” เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ หมู่ 4 ตำบลโป่งแย่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการอันก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและราษฎร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2545 ทรงพระราชทานนามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะ ว่า “เกษตรวิชญา” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 ซึ่งเกษตรวิชญา หมาย ถึงปราชญ์แห่งการเกษตร 
กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น