<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

2 พ.ค. 2562

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจผู้ใช้น้ำร่วมรักษาแหล่งน้ำคูคลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจผู้ใช้น้ำร่วมรักษาแหล่งน้ำคูคลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เปิดตัว (Kick off) โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชลประทาน กลุ่มจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางกรมชลประทานมีนโนบายจัดทำโครงการโดยให้โครงการชลประทาน (จังหวัด) คัดเลือกโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 โครงการ เป็นโครงการนำร่องที่มีระบบส่งน้ำ เช่น ท่อ คู และคลอง และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งจะดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ในส่วนรับผิดชอบของจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้คัดเลือกโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการนำร่องในการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4–6 พฤษภาคม 2562 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านปง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความจุที่ระดับเก็บน้ำ 1.25 ล้าน ลบ.ม. เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้ และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นบริเวณต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของราษฎร และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำแปลงปลูกไม้ใช้สอยสำหรับหมู่บ้านโปงและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมบริการด้านการเพาะปลูก พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพและแปรรูปผลผลิตเกษตร ให้มีการเก็บรักษาและจำหน่ายต่อไป

กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น