<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

24 เม.ย. 2565

รองฯทวีศักดิ์ ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรวิชญาฯ จ.เชียงใหม่

 

รองฯทวีศักดิ์ ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรวิชญาฯ จ.เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 65 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสระเก็บน้ำห้วยปางหมี เพื่อสนับสนุนน้ำให้โครงการเกษตรวิชญาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

สำหรับโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วยปางหมีพร้อมอาคารประกอบ โครงการเกษตรวิชญา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการเกษตรวิชญาฯ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้แผนการดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันมีผลความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 95และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2565นี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเกษตรวิชญาฯ ได้ประมาณ 198 ไร่ (พื้นที่ส่วนราชการ ธนาคารอาคารชุมชน และพื้นที่พัฒนาการเกษตร) และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้กับเกษตรกรบ้านกองแหะ ประมาณ 180 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ประมาณ 286 ครัวเรือน ประชากร 795 คน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น