<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 13 มกราคม 2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ.... อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

ในหลวง พระราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 และมีพระราชดำรัสให้เนติบัณฑิตใหม่ ธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพของกฎหมาย

 

ในหลวง พระราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 และมีพระราชดำรัสให้เนติบัณฑิตใหม่ ธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพของกฎหมาย
.
เมื่อเวลา 17.56 น. วันที่ 27 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,090 คน
.
การนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ความตอนหนึ่งว่า เนติบัณฑิตใหม่ ควรจะได้รับการชี้แนะให้ทราบแน่ชัดว่า กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมาย คือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ ไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรง
.
นักกฎหมายทุกคนจึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมาย พร้อมทั้งรักษาอุดมคติ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริตไว้อย่างเคร่งครัดเหนียวแน่น กฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป
.
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น