<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

25 ม.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในลำน้ำปิงรองนายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนในเรื่องของการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในลำน้ำปิง ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คาดมีน้ำใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม

    เมื่อวันที่ 25 ม.ค.63   ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลำน้ำปิง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา
    รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ห่วงใยประชาชนในเรื่องของน้ำใช้อุปโภค-บริโภค แต่จากการฟังบรรยายสรุป ทราบว่าทางชลประทานจัดการน้ำได้ดีอยู่แล้ว และสามารถที่จะมีน้ำใช้ดูแลประชาชนได้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือเกษตรกรจัดสรรการใช้น้ำ ในด้านเกษตรกรให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ซึ่งในภาพรวมการจัดสรรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชน ได้ดำเนินการขุดบ่อบาดาลไปแล้ว 541 บ่อทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการใช้น้ำประปา และทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนในเรื่องของการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอีกด้วย
      ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล หรือประตูระบายน้ำป่าแดด เป็นเขื่อนทดน้ำเพื่อทดน้ำในลำน้ำปิงให้สูงขึ้น สามารถทดน้ำได้ ประมาณ 6.5 เมตร จากท้องน้ำ กักเก็บน้ำ สูงสุด 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บน้ำไว้ ที่ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค ผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศ และเพื่อทำการเกษตรตลอดลำน้ำปิง รวมทั้งบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียจากคลองแม่ข่าที่ปล่อยลงสู่ลำน้ำปิง โดยการระบายน้ำดี เพื่อเจือจางความเข้มข้นของน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประตูระบายน้ำแห่งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เป็นประตูระบายน้ำตัวแรกที่จะบริหารจัดการน้ำระหว่างเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล กับพื้นที่ทางตอนล่าง โดยจะทำการทดน้ำไว้และจัดรอบเวรการใช้น้ำ จากนั้น ทำการปล่อยเป็นล็อตใหญ่ลงไป เพื่อจะโรยน้ำลงไปให้ถึงผู้ใช้น้ำตอนท้ายของประตูระบายน้ำ

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น