<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 2 ต.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 5-15 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5”จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5” เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และตระหนักรู้ถึงปัญหามลพิษทางอากาศ

    วันนี้ (12 ม.ค.63) ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5” โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบัน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชนเมืองเชียงใหม่ สภาองค์กรชุมชน และสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5” โดยมีส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
    จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจำนวนยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก จากจำนวนรถยนต์มากกว่า 400,00 คัน และรถจักรยานยนต์มากกว่า 1,300,000 คัน ส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะส่วนบุคคล ซึ่งการใช้รถยนต์หรือยานพาหนะเหล่านี้ เกิดการเผาไหม้ของชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนาดเล็ก pm 2.5 โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ในเขตเมือง บริเวณที่มีการจราจรคับคั่งหรือบริเวณโรงเรียนต่างๆ ที่มีการรับส่งนักเรียน รวมทั้งการใช้รถยนต์ดีเซลที่มีควันดำกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการทำให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาฝุ่นควัน อันเนื่องมากจากการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนและเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และการดูแลรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้มีมลพิษเกินมาตรฐาน
    ภายในงานมีการฉีดพ่นละอองน้ำ และการปล่อยขบวนรถล้างถนน จากเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองใกล้เคียง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และสถานศึกษาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น