<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 ม.ค. 2563

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลเมืองต้นเปา

เมื่อค่ำวันที่ 17 ม.ค. 63  ที่บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนมาเป็นหลัก ทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานอย่างคับคั่ง
    นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า ตำบลต้นเปา
เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคมและงานร่มบ่อสร้าง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำบลต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน และหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเซียใหม่ ปัจจุบันหลายแห่งในพื้นที่ตำบลต้นเปา ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจซบเซา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลให้อาชีพการทำหัตถกรรมต่างๆ ในพื้นที่เริ่มลดลง ร้านค้าเริ่มปิดตัวลง  จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองต้นเปา จึงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไป
    ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ กาดหมั้วคนเมือง จำหน่ายอาหารพื้นเมืองประเภทต่างๆ การสาธิตและการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม การสาธิตการทำร่มบ่อสร้าง กระดาษสาบ้านต้นเปา และโคมบ้านหนองโค้ง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำร่มกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย จุดถ่ายรูป และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญ คือ ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง โดยจะมีการปั่นโชว์วันละ 2 รอบ ในเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. โดยเทศบาลเมืองต้นเปาจัดรถรางคอยบริการนักท่องเที่ยวไปชมตามจุดต่างๆ ของงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 ของตำบลต้นเปา ได้ จนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้
ภาพ-ข่าว : นันธิกา กิจปาโล / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กาญจนา บุญมี / วิชญ์พล สุวรรณไพโรจน์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น