<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

17 ส.ค. 2561

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับมือพายุเบบินคา kick off ทุกภาคส่วนลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมือ "เบบินคา" Kick Off ทุกภาคส่วน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ กำลังพล ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม
หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้ประกาศเตือนเรื่องภายุ "เบบินคา" ฉบับที่ 7 (26/2561) ซึ่งจะทำให้ภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่นหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม
โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2561 โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วม เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มทบ.33 กองบัญชาการกองทัพไทย เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร และจิตอาสา ซึ่งได้เตรียมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ รวมทั้งยานพาหนะ รถ เรือ บูรณาการกัน ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยและดินถล่มซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากพายุ "เบบินคา" ทั้งนี้ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถและกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่โดยทันที่ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ และพร้อมที่จะบูรณะฟื้นฟู สิ่งเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพปรกติอย่างรวดเร็วที่สุด

กมล เครือนิล ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น