<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

12 ส.ค. 2561

Hariphunchai International Half Marathon #1Hariphunchai International Half Marathon #1
ฮาล์ฟมาราธอน ที่ดีที่สุดในภาคเหนือ
ชิงถ้วยประทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ
ขอเชิญนักวิ่งทั่วประเทศ ร่วมวิ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ เมืองหริภุญชัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแห่งการสร้างบุญกุศล
ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณและเสด็จเป็นองค์ประธาน ประทานถ้วยรางวัล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถรับ-ส่ง พระสงฆ์ สามเณร และนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน หอพักนิสิตนักศึกษาและหอพักพระสงฆ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

แผนที่วิ่ง
HALF MARATHON 21km


ฮาล์ฟมาราธอนระยะ 21 km
เริ่มสตาร์ท ออกจากสนามกีฬาจังหวัดลำพูน ใช้เส้นทางสนามกีฬา(ชื่อถนน) มุ่งหน้าเข้าเมืองผ่านโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ข้ามฝั่งเข้าคูเมืองชั้นใน ไปตามถนนรอบคูเมืองมุ่งหน้าไปยังสะพานท่าขาม เลี้ยวขวาข้ามสะพานท่าขามไปบนทางหมายเลข 114 เลี้ยวขวาก่อนถึงแยกตัดทางรถไฟเข้าสู่ถนนโยธาธิการลำพูน เลียบรางรถไฟมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟลำพูน ผ่านหน้าสถานีรถไฟ มุ่งหน้าไปแยกตัดทางรถไฟ เหมืองง่าเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเข้าสู่ตัวเมือง ผ่านโรงเรียนจักรคำฯ ผ่านสภอ.เมืองลำพูน(เก่า) ถึงคูเมืองเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปวัดพระธาตหริภุญชัยฯ บนถนนรอบเมืองใน ผ่านวัดพระธาตุหริภุญชัยมุ่งหน้าไปสนามกีฬาเพื่อเข้าเส้นชัย ณ จุด สตาร์ท

MINI MARATHON 12km


มินิมาราธอนระยะ 12 km
เริ่มสตาร์ท ออกจากสนามกีฬาจังหวัดลำพูน ใช้เส้นทางสนามกีฬา(ชื่อถนน) มุ่งหน้าเข้าเมืองผ่านโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ข้ามฝั่งเข้าคูเมืองชั้นใน ไปตามถนนรอบคูเมืองมุ่งหน้าไปยังสะพานท่าขาม เลี้ยวขวาข้ามสะพานท่าขามไปบนทางหมายเลข 114 เลี้ยว ซ้ายเมื่อถึงแยกทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ผ่านที่ว่าการอำเภอ ไปจนสุดทางเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนโยธาธิการลำพูน เลียบรางรถไฟมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟลำพูน ผ่านหน้าสถานีรถไฟ มุ่งหน้าไปแยกตัดทางรถไฟ เหมืองง่าเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเข้าสู่ตัวเมือง ผ่านโรงเรียนจักรคำฯ ผ่านสภอ.เมืองลำพูน(เก่า) ถึงคูเมืองเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปวัดพระธาตหริภุญชัยฯ บนถนนรอบเมืองใน ผ่านวัดพระธาตุหริภุญชัยมุ่งหน้าไปสนามกีฬาเพื่อเข้าเส้นชัย ณ จุด สตาร์ท

FUN RUN 5.8 km


ฟันรันระยะ 5.8 km
เริ่มสตาร์ท ออกจากสนามกีฬาจังหวัดลำพูน ใช้เส้นทางสนามกีฬา(ชื่อถนน) มุ่งหน้าเข้าเมืองผ่านโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ข้ามฝั่งเข้าคูเมืองชั้นใน ไปตามถนนรอบคูเมืองมุ่งหน้าไปยังสะพานท่าขาม เลี้ยวขวาข้ามสะพานท่าขามไปบนทางหมายเลข 114 เลี้ยว ซ้ายเมื่อถึงแยกทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ผ่านที่ว่าการอำเภอ ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปยังสะพานเฉลิมพระเกียติ ข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองผ่านแยกสะพานท่านาง ผ่านวัดพระธาตุหริภุญชัยมุ่งหน้าไปสนามกีฬาเพื่อเข้าเส้นชัย ณ จุด สตาร์ท

กำหนดการ


เริ่มเปิดรับสมัครนักวิ่ง วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

รับอุปกรณ์การแข่งขัน ณ วัดพระธาตุภุญชัยฯ
วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันศุกร์ ที่ ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

ประเภทและรางวัล


ค่าธรรมเนียมการสมัครกฎและกติกาต่างๆ
กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้
* กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
* นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขันและกติกาในการสมัคร
* ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ :
* ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
* การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
* การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

* เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณการแข่งขัน
* นักวิ่งต้องมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการปล่อยตัว ประตูบริเวณจุดปล่อยตัวจะปิดก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาทีสำหรับการแข่งขันในแต่ละระยะ
* ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
* นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
* ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
* ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้

------------------
ข้อมูลเพิ่มเติม

https://hariphunchai.run

Facebook : Hariphunchai Half Marathon (https://www.facebook.com/hariphunchaihalfmarathon/)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น