<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

27 ธ.ค. 2554

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ขึ้นเป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน

.นางนฤมล ปาลวัฒน์

มติครม.แต่งตั้งผู้ว่าฯ ตามที่มหาดไทยเสนอ โยกผู้ว่าฯปราจีนบุรี- ตาก- นครนายก เป็นผู้ตรวจราชการ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงมหาดไทยในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จำนวน 20 ราย   เนื่องจากเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 รวมทั้งที่ครม.ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งอื่นไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรนำเสนอครม.พิจารณา ดังนั้น 1.แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 4 ราย 2.แต่งตั้ง(เลื่อน)ข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 16 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้
1.นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผวจ.อำนาจเจริญ 2.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.นครนายก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ตาก เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง5.นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรธนะ รองผวจ.กาญจนบุรี ได้ขึ้นเป็น ผวจ.กาญจนบุรี 6.นายชนะ นพสุวรรณ รองผวจ.สมุทรปราการ ได้ขึ้นเป็น ผวจ.ชัยภูมิ 7.นายธานินทร์ สุภาแสน รองผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้ขึ้นเป็น ผวจ.เชียงราย 8.นายนิมิต จันทน์วิมล รองผวจ.นครปฐม ได้ขึ้นเป็น ผวจ.นครปฐม 9.นายอนุกูล ตั้งคณานุกูลชัย รองผวจ.ขอนแก่น ได้ขึ้นเป็น ผวจ.นครพนม 10.นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รอง ผวจ.ยะลา ได้ขึ้นเป็น ผวจ.นราธิวาส 11.นายคณิต เอี่ยมระหงส์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ได้ขึ้นเป็น ผวจ.บุรีรัมย์ 12.นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ รองผวจ.เพชรบูรณ์ ได้ขึ้นเป็น ผวจ.เพชรบูรณ์
13.นายเกษม วัฒนธรรม รอง ผวจ.น่าน ได้ขึ้นเป็น ผวจ.แพร่ 14.นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นเป็น ผวจ.มหาสารคาม 15.นายประวัติ ถีถะแก้ว รองผวจ.ยโสธร ได้ขึ้นเป็นผวจ.ยโสธร 16.นายเดชรัฐ สิมศิริ รองผวจ.นราธิวาส ได้ขึ้นเป็น ผวจ.ยะลา 17.นายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดี กรมที่ดิน ได้ขึ้นเป็น ผวจ.ลำปาง 18.นายประทีป กีรติเราขา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขึ้นเป็น ผวจ.ศรีสะเกษ 19.นายพิศาล ทองเลิศ รองผวจ.สงขลา ได้ขึ้นเป็น ผวจ.สตูล 20.นางนฤมล ปาลวัฒน์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ขึ้นเป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 20 ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายแยกเป็นสถาบันการศึกษา ปรากฏว่า มีบุคคลที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ “สิงห์ทอง” จำนวน 10 ตำแหน่ง ขณะที่คณะรัฐศาสตร์จุฬา “สิงห์ดำ” จำนวน 4 ตำแหน่ง ส่วนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “สิงห์แดง”จำนวน 5 ตำแหน่ง ที่เหลือเป็นคณะรัฐสาสตร์มหาวิยาลัยเชียงใหม่ “สิงห์ขาว”จำนวน 1 ตำแหน่ง
ขอบคุณ : โพสทูเดย์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น