<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

28 ธ.ค. 2554

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


นายชาญชัย กีฬาแปง

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน รับเทศกาลปีใหม่ 2555


นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการในช่วงปีใหม่ 2555 ไว้เพื่อรองรับของนักท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ดำเนินการตามนโยบาย คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข ตั้งจุดบริการร่วมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับอำเภอสารภีเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทาง ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง หนองหอย แม่เหียะ ฝาง จอมทอง และแม่แตง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ผู้แทนจำหน่ายรถ ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ สถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพฝางและวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ให้ตรวจเช็คสภาพรถฟรี รวม 20 รายการ กิจกรรมความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ และกิจกรรมตรวจความพร้อมของผู้ประจำรถ กิจกรรมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ของกรมการขนส่งทางบก ประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารทุกประเภท ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้ท้องถนนช่วงเทศกาลและการสัมมนาการมีส่วนร่วมเพื่อขยายความรู้ไปสู่ผู้นำชุมชน ด้านอำนวยความสะดวก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ อาเขต 1 และ อาเขต 2 หรือสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดแผนรองรับการเดินทางไปกลับของรถโดยสารประจำทางในช่วงเทศกาล มีการจัดรถเสริมไว้บริการ ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร และด้านความมั่นคง ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ สารวัตรทหาร ดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งกล้องวงจรปิด และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลใน 19 จุดจอดรถบริการในส่วนงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วย

ภาพ : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์.
ข่าว : กนกรัตน์ – อังคณา – กาญจนาพร สวท. เชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น