<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

5 ธ.ค. 2554

ในหลวง แนะทุกฝ่ายช่วยปัดเป่าแก้น้ำท่วมปชช. บริหารน้ำอย่างยั่งยืน อย่าแตกแยกทำงานให้กำลังใจกัน
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับรถไฟฟ้า ลงจากอาคารที่ชั้น 8 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อทรงออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตลอดเส้นทางเสด็จฯ เต็มไปด้วย พสกนิกร ซึ่งสวมเสื้อสีชมพู มารอเฝ้าฯ รับ พร้อมโบกธงสะบัดไปมา บางรายชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ไว้เหนือหัว เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่าน ต่างก็เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" เพื่อถวายพระพรอย่างกึกก้อง  หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ด้วยความตื้นตันดีใจที่ได้ชื่นชมพระบารมี
ต่อมา เมื่อเวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินถึงประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ พระบรมมหาราชวัง ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ บอกถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็ด พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียน แล้ว กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาล ฎีกา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ แล้ว กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
จนเมื่อเวลา 11.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบ โดยมีใจความดังนี้ “ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีจิตด้วยใจจริง ท่านทั้งหลายในที่นี้ ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ รวมทั้งพลเรือนและทหารย่อมทราบแก่ใจอยู่ว่า
 ความมั่นคงของประเทศชาติ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข ไม่มีทุกข์ยากเข็ญเพราะฉะนั้นการใดที่เป็นทุกข์ของประชาชน ทุกฝ่ายต้องรวมกันแก้ไข  จึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลัง  โดยขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงชอบที่จะร่วมมือกัน ปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อย่างเช่นโครงการที่เคยพูดไปนั้น เป็นการแนะนำไม่ใช่สั่งการแต่ถ้าเป็นการปรึกษาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ของชาติแล้วทำได้ก็ทำ 
ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่เป็นประโยชน์เพื่อความผาสุขของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองและรักษาให้ปราศจากจากทุกข์และอำนวยความเจริญให้พสกนิกรโดยทั่วกัน”
ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึก ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าพนักงานรัวกรับและปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราช ดำเนินกลับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น