<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

7 พ.ค. 2563

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันนี้ (6 พ.ค. 63) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ และพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถวายน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ และถวายผ้าไตรพระราชทาน จากนั้นได้เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จึงไม่มีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเหมือนเช่นทุกปี และได้งดการจัดงานไหว้สาป๋ารมีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย (ช่วงค่ำวันที่ 5 พ.ค. 2563) การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น