<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

16 พ.ค. 2563

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจมาตราการคุมเข้มห้างฯ ป้องกันโควิด-19 หลัง นายกฯ ไฟเขียว เปิดทั้งหมด 17 พ.ค.นี้CM-UPDATE / COVID-19 : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการป้องกันโควิด-19 ของห้างสรรพสินค้า หลัง นายกรัฐมนตรี อนุมัติให้เปิดบริการได้พร้อมกัน 17 พฤษภาคม นี้

วันนี้ (15 พ.ค. 63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการลูกค้า  หลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศ.บ.ค.  ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม โดยมีมติอนุญาตให้สามารถเปิดห้างสรรพสินค้าได้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้  แต่เปิดได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.  และต้องยึดมาตรการการตรวจคัดกรอง  การจัดระเบียบของผู้ใช้บริการ และการรักษาความสะอาดต่างๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะได้ตรวจสอบการให้บริการของห้าง ตั้งแต่จุดทางเข้า - ออกห้าง  มาตรฐานการให้บริการของร้านค้าภายในบริเวณห้าง  เช่น ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม  ร้านเสริมสวย  ร้านอาหาร และห้องสุขา ซึ่งมักเป็นจุดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก  จากการตรวจสอบ พบว่า ได้มีการวางมาตรการและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ได้ตกลงไว้กับทางสำนักงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  มีขั้นตอนการตรวจคัดกรองหลายชั้น  เริ่มตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้า-ออก  ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจากเครื่องสแกนอุณหภูมิ  พร้อมจัดพนักงานตรวจวัดไข้ซ้ำอีกครั้ง รวมถึงให้ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ก่อนเข้าภายในห้างทุกครั้ง  ขณะที่แต่ละร้านค้าภายในห้าง ก็มีการตรวจคัดกรองประจำร้านของตนเองอีกรอบหนึ่ง   พร้อมกันนี้ ได้จัดระยะห่างการเดินห้าง ที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  เช่นเดียวกับการใช้บันไดเลื่อนจะต้องเว้นระยะห่างบนขั้นบันไดจากคนข้างหน้าอย่างน้อย 2 ขั้น   ด้านการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน  โดยทุกครั้งที่มีการใช้สิ่งของต่างๆเสร็จแล้ว จะต้องผ่านระบบการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทุกครั้ง  นอกจากนี้ ในการชำระค่าสินค้า ทางห้างสรรพสินค้าจะนำเทคโนโลยี การชำระเงินผ่านทางแอพลิเคชั่น แทนการใช้ธนบัตรและเหรียญมากขึ้น  เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบความพร้อมในภาพรวมของห้างสรรพสินค้าในครั้งนี้ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ  ทางห้างสรรพสินค้าได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้  อย่างไรก็ตาม ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่อไปอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะมาตรฐานตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้  ทั้งการเว้นระยะห่างของผู้มาใช้บริการ  การตรวจคัดกรอง  การล้างมือ และการรักษาความสะอาด  ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ เป็นประจำ หากพบว่าทางห้าง หรือ ร้านค้าใด มีการผ่อนปรน  และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้  จะถือว่ามีความผิดและจะต้องดำเนินการเอาผิดกับร้านค้าดังกล่าวเป็นรายๆ ไป

กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น