<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

10 ม.ค. 2560

เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และหน่วยงานบูรณาการร่วม 300 คน เตรียมมอบความสุขให้น้อง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และหน่วยงานภาครัฐ ร่วม 300 คน เตรียมส่งมอบความสุข และความสนุกแก่เด็ก และเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธีมงาน "ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม" โดย NBT เชียงใหม่ และ สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดให้รับชมและรับฟังด้วย
นายเอนก แนมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ 14 หน่วยงาน กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ภายใต้แนวคิด การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธีมการจัดงาน “ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม” โดยน้อมนำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ และโครงการในพระราชดำริมานำเสนอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า สำหรับกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดเชียงใหม่ 14 หน่วยงานร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการของหน่วยงานภายนอก การจัดแสดงบนเวที กิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าว กิจกรรม วาดภาพ ระบายสี เล่นเกมส์ ตอบคำถาม และแจกของรางวัล โดยคาดว่าจะมีเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกว่าพันคน โดย NBT เชียงใหม่ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม.93.25 เม็กกะเฮิร์ท จะถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้จึงขอเชิญชวน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลสำหรับแจกเด็กและเยาวชน ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5328-3735 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ 
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว : ราตรี จักร์แก้วหน่วยงาน : สขร. สปข.3 
ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น