<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 ม.ค. 2560

งานแถลงข่าว มหัศจรรย์แห่งพระเมตตา พระกรุณาล้นฟ้า ทั่วพาราร่มเย็น


" ที่นี่.....เชียงใหม่ "  งานแถลงข่าว มหัศจรรย์แห่งพระเมตตา พระกรุณาล้นฟ้า ทั่วพาราร่มเย็น

สพฐ.จัดประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.นี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา

ที่ห้องสัมมนาอาคารเอสเอ็มอี 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน พร้อมด้วยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และพ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 นายประพันธ์ คำจ้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559
นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่ดำเนินโครงการตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีโอกาสนำเสนอเผยแพร่กิจกรรมดีเด่น นวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานที่ดีและให้โรงเรียนในโครงการฯได้เพิ่มเติมความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นและให้โรงเรียนในโครงการมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายรางานผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความภาคภูมิใจและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
“จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลานาน ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีโรงเรียนและสถานศึกษาเป้าหมายในพระบรมราชานุเคราะห์ในโครงการกว่า 1,240 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่ 58 จังหวัด”รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน กล่าวและชี้แจงอีกว่า
เพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ของครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานทุกสังกัด โดยปีนี้สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีองค์กรภาคการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่องาน มหัศจรรย์แห่งพระเมตตา พระกรุณาล้นฟ้า ทั่วพาราร่มเย็น ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการฯระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมฯแห่งนี้ โดยมีนิทรรศการผลงานที่นำเสนอทั้ง 6 ด้าน 7 จุดด้วยกัน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คน

ทีมข่าว " ที่นี่....เชียงใหม่ " สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น