<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

21 ม.ค. 2560

เทศบาลนครเชียงใหม่ บินสำรวจคลองแม่ข่าเตรียมฟื้นฟูหลังจากเน่าเสียมานานกว่า 40 ปี


เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมผู้เกี่ยวข้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ทำการบินสำรวจคลองแม่ข่า ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและวางมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า หวังให้เกิดเป็น รูปธรรมและฟื้นฟูให้กลับสู่ความใสสะอาดอย่างยั่งยืน 

ทางคณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.ต. พงษ์เดช พรหมมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจภาค 5, ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์ แม่ปิง และสิ่งแวดล้อม นายอัสนี บูรณุปกรณ์ เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายนาย ณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อทำการบินสำรวจคลองแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า ซึ่งเป็นหนึ่งในชัยมงคลของการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้สำหรบคลองแม่ข่านั้น เป็นคลองขนาดเล็กโดยมีต้นน้ำที่อำเภอแม่ริม ผ่านมายังอำเภอเมืองเชียงใหม่ และออกสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอหางดง ความยาวกว่า 31 กิโลเมตร ซึ่งแต่เดิมคลองนี้ ถือเป็นหนึ่งในเจ็ด ไชยมงคล ของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังรายนอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ได้เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการระบายน้ำจากเขตเมืองสู่แม่น้ำปิง เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค การสัญจรทางน้ำ และยังมีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ด้วย อันเป็นการเพิ่มความมั่นคงคั่นกลางอยู่ระหว่าง คูน้ำรอบตัวเวียงกับแม่น้ำปิงและเอื้อต่อวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน
เรื่องของปัญหาคลองแม่ข่านั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานมากกว่า 40 ปี ซึ่งหลายภาคส่วนก็ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนักวิชาการ และได้ข้อสรุปว่า จริงๆแล้ว ปัญหาคลองแม่ข่า ต้องมีการแก้ไขหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาน้ำดีมาเติม การรณรงค์ให้ประชาชนหยุดทิ้งขยะ และการหยุดปล่อยน้ำเสียลงไปในคลอง แต่หากให้มีการดำเนินการที่เห็นผลแบบยั่งยืนนั้น ควรจะต้องมีการบำบัดน้ำในคลองแม่ข่า ดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้มีการลงพื้นที่สำรวจเพื่อหา สถานที่ในการจัดตั้งบ่อบำบัดน้ำ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า ทางเทศบาลนครเชียงใหม่คงไม่สามารถที่จะจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากไม่มีสถานที่ จึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กจำนวนหลายแห่ง แบ่งเป็นโซนๆ ไป เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว
ทีมข่าว " ที่นี่....เชียงใหม่ " สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น