<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 ม.ค. 2560

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2


" ที่นี่.....เชียงใหม่ "   ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลดละเลิกพฤติกรรม และเป็นคนดีของสังคม
ที่กองพันพัฒนา 3 พล.โท ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นปะธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศูนย์ปฏิบัติการ/ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือรุ่นที่ 2 โดยมี พันเอก วิศิษฐ์ บรรณนากิจ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กล่าวรายงานและมีองค์กรที่มาร่วม ได้แก่ ปปส.ภ.5,แรงงานจังหวัดเชียงใหม่.,พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์.,จัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่
พลโท .ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็น วาระแห่งชาติ ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังร่วมกันในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกลติดตามความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์และป้องกันการแก้ไขยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนของสังคมให้ได้อย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากที่ได้ดำเนินการในรุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 1-12 ธันวาคม ที่ผ่านมาและการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่2 จึงมุ่งเน้นเป้าหมายผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจากประชาชนที่อยู่ตามชายแดน 5 อำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่โดยแยกเป็นเป้าหมายในแต่ละอำเภอ อาทิ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน 12 วัน จำนวน 100 รายตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 มกราคม 2560 ณ กองร้อยพัฒนาที่ 2 กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ทีมข่าว " ที่นี่....เชียงใหม่ " สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น