<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 20 มกราคม 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....ตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี ชื่นชมความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน และผลักดันพัฒนาหัวมันของไทยให้มีคุณภาพ

วันนี้ (24 มี.ค. 65) นางสาวมนัญญา ไทยเศษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้าง จากเงินอุดหนุนภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง มูลค่า 65 ล้านบาท

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวชื่นชมสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 8 แห่ง ที่นำงบประมาณจากการขอรับสนับสนุนไปดำเนินการกระจายสินค้าร่วมกับเครือข่ายได้ตามนโยบายของรัฐบาล จนประสบความสำเร็จ  ซึ่งเกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของเกษตรกร  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของสหกรณ์การเกษตรให้มากที่สุด และได้มีการสนับสนุนเครื่องอบความชื้น เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีมาตรฐาน รวมถึงโกดังจัดเก็บผลผลิต เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรนำไปจัดสรรแก่สมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน โดยบูรณาการทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อช่วยดูแลลูกหลานเกษตรกรที่กลับมาประกอบอาชีพที่บ้านเกิด ให้มีงาน มีรายได้เลี้ยงตนเอง ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอพร้าว  ถือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหัวมันของประเทศไทยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และห่างไกลจากเชื้อรา  เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ  รวมทั้งขอให้เกษตรกรหันมาเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชที่ยั่งยืน สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น