<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 ก.ค. 2563

งานบุญ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ”รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีบวงสรวง เป็นปฐมฤกษ์ในงานห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราขการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานบุญ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” พร้อมด้วยคุณยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ,นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในโลกรวมมากกว่า 8 ล้านคน ในประเทศไทยมากกว่า 3 พันคน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์์ุใหม่ หรือ “โควิด-19” ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการในธุรกิจหลายประเภทโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดให้บริการ ประชาชนมากมายต้องขาดรายได้ เจ้าของกิจการบางรายถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาจากภาระหนี้สิน แม้จะมีการควบคุมสภานการณ์และมีการปลดล็อคประเทศในหลายระยะ แต่พฤติกรรมปกติใหม่ (New Normal) ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับคนไทยทั้งประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเรียกคืน “สติ” ให้กลับมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้ำเตือนให้คนไทยได้ตระหนักถึงสิ่งยึดเหนี่ยวที่คนไทยต่างมีมาโดยตลอด นั่นคือ “พระพุทธศาสนา”
พระพุทธศาสนาและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการเรียกคืนสภาพจิตใจที่มั่นคงให้แก่ประชาชนคนไทย จึงได้จัดงานบุญ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” ขึ้น โดยนำความเชื่อที่ว่าการได้ห่มผ้าพระธาตุเสมือนการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงคำสอนของพระองค์ สร้างความสงบในจิตใจ เพื่อเผยแพร่ภาพบรรยากาศอันงดงามนี้ในวงกว้างอันเป็นการสร้างพลังบวกท่ามกลางผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ หรือ “โควิด-19” โดยกำหนดจัดงานขึ้น 9 ครั้ง ณ 9 วัดทั่วประเทศไทย
โครงการ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การถวายผ้าป่าสร้างความเป็นสิริมงคล การกวนข้าวมธุปายาส การแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ของการห่มผ้าพระธาตุ” การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินผู้มาร่วมบุญ การแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น สนับสนุนความศรัทธาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น