<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

25 ก.ค. 2563

นายกฯ นำประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วม Kick off “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”
นายกรัฐมนตรี นำประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วม Kick off “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่ากับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเป้าหมายรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และประชาชนจิตอาสากว่า 1,500  คน ร่วม Kick off “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าบนพื้นที่ 68 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการปลูกป่าในครั้งนี้ ได้ใช้หลัก การปลูกเสริมพื้นที่ป่าโดยใช้ไม้ขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง ปลูกเสริมแบบคละเรือนยอด ตามโครงสร้างของผืนป่าที่มีทั้งไม้พื้นล่าง ไม้ระดับกลาง และไม้เรือนยอด ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการปลูก จะเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่น อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง คำมอกหลวง รวมถึงพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่า และมีจุดเด่นของกิจกรรมอยู่ที่การกำหนดแนวปลูกต้นไม้ เป็น "รูปแผนที่ประเทศไทย" เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าในประเทศ และแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการคืนความสวยงามให้แก่ผืนป่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติ การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร และการสร้างโป่งเทียมอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับแผนและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ในพื้นที่จังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะมีการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ส่วนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563-2570 โดยในปี พ.ศ. 2563-2565 จะดำเนินการฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 22,000 ไร่ รวมทั้งฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าในจังหวัดที่เหลือจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี และในปี พ.ศ. 2565-2570 ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎร ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถาม ขอกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 - 3 ต่อ 5551 หรือ ขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ และที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ
24 กรกฎาคม 2563ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น