<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

22 ก.ค. 2563

พิธีมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3 และ กสน.5) เขตนิคมสหกรณ์พร้าวพิธีมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3 และ กสน.5) เขตนิคมสหกรณ์พร้าว
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3 และ กสน.5) เขตนิคมสหกรณ์พร้าวให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด จำนวน 88 ราย พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริสหกรณ์ ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ก.ค. 2563
นิคมสหกรณ์พร้าว จำกัด ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน ในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่นิคมสหกรณ์พร้าว มีจำนวน 67,082 ไร่ และได้มีการออกหนังสือแสดงการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ กสน.3และกสน.5 แล้ว 49,4999 ไร่ 8,912 ราย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดมุ่งหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดในพื้นที่อำเภอพร้าว ประกอบด้วย 6 โครงการหลัก ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพร้าว โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โครงการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ทั้งนี้ "จุดประสงค์และความตั้งใจ ในการมอบ มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3 และ กสน.5) เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกิน พึ่งพาตนเองได้ โดยกระทรวงเกษตรพร้อมสนับสนุนอย่างรอบด้าน ผนวกกับโครงการภายใต้การดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนั้นมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างสูงสุด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับเกษตรกรที่ได้หนังสือรับรองดังกล่าว สามารถทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลาน ให้สามารถสืบทอดอาชีพต่อไปได้อย่างแข็งแรงยั่งยืน" รมช.กล่าว

ขอบคุณข้อมูลรวมทั้ง ภาพและข่าวจาก 

MOAC Media : https://www.facebook.com/moacmedia/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น