<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 2 ต.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 5-15 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

หม่อมหลวง ปนัดดา เน้นย้ำ คนไทยต้องรู้รักสามัคคี และยึดมั่นในความจงรักภักดีหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ขอให้ทุกฝ่ายยึดตามหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ทุกคนจะประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติบรรยายในการอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมรับฟัง 
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ลูกหลานเยาวชน รวมไปถึงผู้เข้าอบรมในวันนี้ ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี รู้คือเข้าใจ รักคือเข้าถึง และสามัคคีคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำมาปฏิบัติดังพระราโชบาย "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ซึ่งทุกคนควรน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทย พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความอ่อนน้อม คิดและทำด้วยเหตุด้วยผล ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ทำให้
คนอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศอย่างมาก สำหรับข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี ต้องยึดบนความถูกต้อง และร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันจัดระเบียบสังคมให้เกิดความเรียบร้อย โดยเริ่มต้นที่ตนเองและยึดมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกล่าวถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า ตนเองเลือกผู้ที่ทำเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ยังได้เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ เด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 พร้อมบรรยายพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย  และพูดคุยให้กำลังแก่เด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจ เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง ในการทำงานเพื่อสร้างเยาวชน ลูกหลานให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น