<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เชียงใหม่หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ (มูลนิธิ ดิ อาร์ค)  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 10 มิ.ย.62 พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904  พร้อมด้วยพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ (มูลนิธิ ดิ อาร์ค) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ
    สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้คุณโบตัน สุนัขบาดเจ็บที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ดิ อาร์ค พร้อมทั้งรับคุณโบตันกลับไปรักษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์ค ในเวลาต่อมา ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่พักพิงสัตว์ ประกอบด้วย อาคารสถานพยาบาลสัตว์ 1 หลัง คอกโชว์สัตว์ 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง คอกพักสัตว์ 4 หลัง โรงเก็บพัสดุและอาหาร 1 หลัง ป้อมรักษาความปลอดภัย ถังหอสูง ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร 1 หอ ป้ายโครงการและรั้วรอบโครงการ รวมไปถึงระบบบำบัด ซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล ถนน และลานจอดรถภายใน ระบบสาธารณูปโภค และส่วนต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นๆ สนับสนุน โดยในการดำเนินงานดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย  ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 90  

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน .... ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. Good Day Sir/Madam: Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? We are certified and legitimate and international licensed loan lender we offer loans to Business firms. Individuals, companies firms, corporate bodies at an affordable interest rate of 3%. It might be a short or long term loan or even if you have poor credit. We shall process your loan as soon as we receive your application. We are an independent financial institution. We have built up an excellent reputation over the years in providing various types of loans to thousands of our customers. We offer Educational loan, Business loan, home loan, Agricultural loan, Personal loan, Auto loan with either a good or bad credit history. If you are interested in our above loan offer you are advice to fill the below information and return to us for more details. You can contact us with this email standardonlineinvestment@gmail.com we shall respond to you as soon as we receive your loan application details below.

  First name:
  Middle name:
  Date of birth (yyyy-mm-dd):
  Gender:
  Marital status:
  Total Amount Needed:
  Time Duration:
  Address:
  Currency Needed
  City:
  State/province:
  Zip/postal code:
  Country:
  Phone:
  Mobile/cellular:
  Monthly Income:
  Occupation:
  Which sites did you know about us.....
  standardonlineinvestment@gmail.com for immediate attention. Contact
  us now and get an urgent loan within two (2) days!!!
  Regards,
  Mr Abdul Muqse

  ตอบลบ