<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

6 ส.ค. 2559

พ่อเมืองชม.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ปั่นปลูกปรงถวายองค์ราชินี 84 พรรษา”


นักปั้นกว่า 700 คน สวมเสื้อผ้า ร่วมปั่นปลูกปรงถวายองค์ราชินี ๘๔ พรรษา โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   จัดโครงการปั่นไปปลูกปรงถวายองค์ราชินี ๘๔ พรรษา โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมด้วยสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชาชนในพื้นที่ ชมรม/กลุ่มนักปั่นจักรยาน กว่า 700  คนเข้าร่วมปั้นในครั้งนี้ ซึ่งสวมเสื้อสีฟ้ากันทุกคน ปั้นระยะทาง 13 กิโลเมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำปั้น  จากสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ขึ้นไปยังบ้านกองแหะ  ซึ่งเป็นภูเขาสูงจุด ปลูกปรง พืชโบราณที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน เป็นพืชที่ประจำถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์ เพราะมีความสวยงามเป็นต้นไม้ปลูกประดับเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
-อย่างไรก็ตามเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดี และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อไป
-ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูประชากรของปรงพื้นเมืองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์หรือถูกคุกคามในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สำคัญการเพิ่มปริมาณของต้นปรง ให้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพราะเป็นพันธุ์ไม้โตช้า

ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น