<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

8 มิ.ย. 2555

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชม.รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯ


นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รัฐบาลสนับสนุน และเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติปรองดองทั้ง 4 ฉบับ
นายกิตติพงษ์ นกแก้ว นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ รวมตัวกันเพื่อมอบหนังสือให้กับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล ให้รัฐบาลสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติปรองดองทั้ง 4 ฉบับ ทั้งยังไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในการกระทำต่อประธานสภา และไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรระงับการลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ซึ่งเท่ากับว่าคณะผู้บุคคลในศาลรัฐธรรมนูญ กระทำการเกินอำนาจหน้าที่และไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 และการออกคำสั่งให้สภาระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ไม่มีบัญญัติมาตราใดให้อำนาจไว้เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญ ละเมิดรัฐธรรมนูญเอง เป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ
นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระราชบัญญัติปรองดอง ก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับคืนความสงบสุข สร้างความปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันจึงขอสนับสนุนกระบวนการทางรัฐสภาตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะของประชาชนไม่ได้แบ่งแยกสี การรวมตัวนัดหมายกัน ก็เพื่อยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการแสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชานชนให้ทางรัฐบาลปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุข
ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มารับมอบหนังสือและกล่าวว่า ขอรับหนังสือดังกล่าวเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล โดยหวังว่า ประเทศไทยจะกลับคืนสู่ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองในเร็ววันนี้ ขณะที่ทุกฝ่าย กำลังพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อหาหนทางออกไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งความรักใคร่ ปรองดองจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ภาพและข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย  กนกรัตน์ - เมวิกา สวท. เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น