<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

23 ธ.ค. 2565

CM-UPDATE NEWS : ตม.5 สั่งการ 18 หน่วย ตม.ในสังกัดภาคเหนือเชิญมูลนิธิ สถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ลงนาม MOU รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการอยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวป้องกันการขอวีซ่าเอื้อคนไม่ดี

 

CM-UPDATE NEWS : ตม.5 สั่งการ 18 หน่วย ตม.ในสังกัดภาคเหนือเชิญมูลนิธิ สถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ลงนาม MOU รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการอยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวป้องกันการขอวีซ่าเอื้อคนไม่ดี

.

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565  พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล  ผบก.ตม.5 ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วย ตม.จว.ในสังกัด 17 ตม.จว. และ 1 ด่าน ตม.ฯ ประสานความร่วมมือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมูลนิธิและสถานศึกษา มาประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคนเข้าเมืองและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Mou) เพื่อกำหนดมาตรการในการปฏิบัติและเป็นแนวทางการตรวจสอบคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มิให้อยู่โดยผิดวัตถุประสงค์ตามเหตุผลที่ได้ยื่นไว้

.

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมา หน่วย ตม.ในสังกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พม.จังหวัด ปกครองจังหวัด จัดหางานจังหวัด สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ ที่มีอาสาสมัครเป็นคนต่างชาติ เข้ารับทราบหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าเมือง พร้อมทั้งจัดให้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครและมูลนิธิในแต่ละจังหวัด  พื้นที่ภาคเหนือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภูมิภาค

.

กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News V2 สำนักข่าว เชียงใหม่"อัปเดตนิวส์ รายงาน.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น