<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 เม.ย. 2562

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ สนับสนุนการจัดการหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ สนับสนุนการจัดการหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1,008 ชุด ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อสนับสนุนการจัดการหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งทางกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเต็มที่ เนื่องจากในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และยังถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่อันดีของทั้ง 2 ประเทศด้วย
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์สภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ การเผาป่าในพื้นที่ที่ลดลงเป็นอย่างมาก สภาพอากาศช่วงนี้มีฝนตกลงมามากทำให้ปัญหาฝุ่นละอองของขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นมาก ซึ่งเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งเครื่องฟอกอากาศแบบประหยัด เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ใช้เฉพาะแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเฉพาะช่วงนี้ แต่อุปกรณ์เหล่านี้โรงเรียน โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และเป็นการเตรียมการแผนระยะกลาง และระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น