<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 มิ.ย. 2560

พ่อเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม ปลูกไม้ สร้างป่า


ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมพลังพลเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม ปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส นำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่  สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ  กลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรภาคีเครือข่ายชุมชนพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม  เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังพลเมืองเชียงใหม่ สานพลังคนแม่แจ่ม ปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
โดยร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่า ไม้ผล และไผ่ ประมาณ 2 หมื่นต้น เพื่อฟื้นคืนผืนป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 แสนต้น ในพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 3 หมื่นต้น โดยได้รับพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ที่ตั้งขึ้นในอำเภอแม่แจ่ม  โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่ร้อยละ 72  ให้เป็นฐานทรัพยากรสำคัญ อาศัยข้อมูลการจัดทำแนวเขตที่ดินโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่แจ่มที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปี 2554 กำหนดแนวเขตป่าไม้และที่ดินทำกินที่ชัดเจน
ในปี 2557 ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มถูกแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก 105,465 ไร่ ในปี 2554 เป็น 144,880 ไร่ ในปี 2556  ด้วยสภาพปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้น คนในชุมชนจึงได้สร้างแนวทางปฎิบัติร่วมกัน รวมถึงมีหน่วยงาน ภาคีความร่วมมือจากภายนอกร่วมขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดล หยุดเลือดไหลของคนแม่แจ่ม พลิกฟื้นผืนป่า สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างป่า สร้างรายได้ให้กลับคืนมาอีกครั้ง โดยนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน หยุดยั้งการทำลายป่า
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมพิธีส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ชุมชนและปล่อยคาราวานขนกล้าไม้ให้แต่ละชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ของตน โดยในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงขับเคลื่อนการทำงาน สร้างป่า สร้างรายได้ ขับเคลื่อนนโยบายระดับท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติในการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19 ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น