<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

22 ก.ค. 2559

ม.ราชภัฏ ชม.จัดเวทีใหญ่แจงความเข้าใจร่าง รธน.ก่อนลงประชามติ


"ที่นี่....เชียงใหม่"  ม.ราชภัฏ ชม.จัดเวทีใหญ่แจงความเข้าใจร่าง รธน.ก่อนประชามติ "มีชัย"ยกทีมร่วมคลายปมสงสัยทามกลางดูแลเข้ม

วันที่ 21 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดเวทีสัมนาเชิงวิชาการเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มาบรรยายพิเศษชี้แจงทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญในภาพรวมทั้งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเชิงวิชาการชัดเจน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่กำลังตกเป็นข้อสงสัยของสังคมรวมทั้งคำถามพ่วงด้วย 
ช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสำคัญและเรื่องน่ารู้ในร่างรัฐธรรมนูญ” โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)และบรรยายพิเศษและชี้แจง เรื่อง “ประเด็นคำถามพ่วง”โดย นำยคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท่ามกลางผู้ร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากและมีการจัดกำลังดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะทางด้านการรักษาความปลอดภัย กกล.รส.มทบ.33 ได้จัดกำลัง จนท.สห.จำนวน 300 นาย คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามจุดต่างๆ ภายใน ศูนย์ประชุมฯ

ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น