<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 2 ต.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 5-15 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

เทศบาลเชียงใหม่ร่วม มช.ติดตั้ง Smart Board ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว


"ที่นี่....เชียงใหม่" เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้ง Smart Board บริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต) นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับมอบ Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวตลอดจนแนะนำเส้นทางนำร่องระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด โดยมี ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา การจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
การติดตั้ง Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่ปรากฏใน Smart Board โดยข้อมูลจะแสดงเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ง่ายต่อการสืบค้น ซึ่งมีวิธีสืบค้นเช่นเดียวกับการใช้มือถือแบบ Smart Phone 
การดำเนินการในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ รองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำเส้นทางนำรองระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น