<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 ธ.ค. 2557

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผบ.ทหารสูงสุดเยี่ยมกำลังพลที่ กกล.ผาเมือง


พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางเป็นประธานมอบของขวัญแก่ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และผู้บังคับหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้เยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ทหาร และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 ธ.ค.57 ที่กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางเป็นประธานมอบของขวัญแก่ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และผู้บังคับหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้เยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทาง พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า พื้นที่ความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง เป็นที่รู้ดีว่าเป็นพื้นที่ที่มีความวิกฤต เนื่องจากเป็นพื้นที่แนวชายแดนมีรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาทั้งยาเสพติดชนกลุ่มน้อย ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยขอให้กำลังพลร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่ใช่ใช้แต่เพียงมิติทางการทหาร เพื่อปรับกำลังพลรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แก้ไขปัญหาแนวชายแดน เพื่อรักษาอธิบไตยของชาติให้คงไว้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ต้องแนบแน่น แต่อย่าอ่อนแอ ส่วนปัญหายาเสพติด ที่สามารถตรวจจับได้นั้นเพียงร้อย 15 ของการลักลอบนำเข้าซึ่งกองกำลังผาเมืองเป็นหน่วยป้องกันสกัดกั้นบังคับใช้กฏหมายต้องประสานความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อสอดคล้องกับการบริหารประเทศของรัฐบาล  จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับมอบโครงการเส้นทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4เมตร ยาว 1,810 เมตร ที่เชื่อมระหว่างตำบลม่อนปิ่น และตำบลสันทราย อำเภอฝาง  และพื้นที่โครงการขุดลอกฝายแม่ยางกุ่ม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จากพันเอกอภิรัชฎ์ รามนัฎ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 เพื่อมอบแก่ผู้นำชุมชน ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

กมล เครือนิล สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น