<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

1 พ.ย. 2563

การท่องเที่ยวฯ สนง.ชม. และพาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ แบบ New Normal “ต๋ามประทีปไหว้สา สืบศรัทธายี่เป็ง”

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนคนรักษ์เชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่หรือวันลอยกระทง ในปี 2563 โดยจัดขึ้นในรูปแบบ New Normal มีรูปแบบการจัดงานแตกต่างจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดกิจกรรม“ต๋ามประทีปไหว้สา สืบศรัทธายี่เป็ง”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนคนรักษ์เชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่หรือวันลอยกระทง ในปี 2563 โดยจัดขึ้นในรูปแบบ New Normal มีรูปแบบการจัดงานแตกต่างจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดกิจกรรม“ต๋ามประทีปไหว้สา สืบศรัทธายี่เป็ง”  โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม
กิจกรรมแรก กิจกรรมหยอดผางประทีปออนไลน์ 
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในประเพณียี่เป็นในรูปแบบ New Normal  โดย ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดทำระบบออนไลน์ เวปไซต์ www.yeepengonline.com ให้นักท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนเพื่อทำการหยอดผางออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 2 จัดขึ้น ณ วัดโลกโมฬี  
เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมลอดซุ้มประตูป่าเจ็ดชั้น มาอยู่ม่วนกิ๋นหวาน ร่วมสร้างความสวยงามให้กับ “สวนผางประทีป”  ประดิษฐ์ “เจียงใหม่สะเปา” “โกมกระทง” “สวยดอก” ให้กับตัวท่านเอง กิ๋นหวานที่กาดหมั้ว ครัวแลง  ชมการแสดงล้านนาสร้างสรรค์ ม่วนอกม่วนใจ๋ ร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม ในโบสถ์งาม “วัดโลกโมฬี” 
และ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้จัดทำ“ผางกาสะลอง” ที่ทำมือทุกชิ้น โดยสล่าแดง (สล่ามือเอกด้านงานปั้น และเป็นหนึ่งเรื่องการปั้นน้ำต้นของเมืองเชียงใหม่) ทุกชิ้นไม่เหมือนกัน มีเพียง 1,000 ชิ้น สำหรับแจกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน
กิจกรรมไฮไลท์  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีล้านนา หาดูได้ยากกิจกรรม “สีสายค่าคิง” จัดเป็นกิจกรรมไฮไลท์ลำดับสุดท้ายของแต่ละคืน
โดยการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการความปลอดภัย มีการรณรงค์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนคนรักษ์เชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่หรือวันลอยกระทง ในปี 2563 โดยจัดขึ้นในรูปแบบ New Normal มีรูปแบบการจัดงานแตกต่างจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดกิจกรรม“ต๋ามประทีปไหว้สา สืบศรัทธายี่เป็ง”  โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม
กิจกรรมแรก กิจกรรมหยอดผางประทีปออนไลน์ 
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในประเพณียี่เป็นในรูปแบบ New Normal  โดย ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดทำระบบออนไลน์ เวปไซต์ www.yeepengonline.com ให้นักท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนเพื่อทำการหยอดผางออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 2 จัดขึ้น ณ วัดโลกโมฬี  
เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมลอดซุ้มประตูป่าเจ็ดชั้น มาอยู่ม่วนกิ๋นหวาน ร่วมสร้างความสวยงามให้กับ “สวนผางประทีป”  ประดิษฐ์ “เจียงใหม่สะเปา” “โกมกระทง” “สวยดอก” ให้กับตัวท่านเอง กิ๋นหวานที่กาดหมั้ว ครัวแลง  ชมการแสดงล้านนาสร้างสรรค์ ม่วนอกม่วนใจ๋ ร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม ในโบสถ์งาม “วัดโลกโมฬี” 
และ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้จัดทำ“ผางกาสะลอง” ที่ทำมือทุกชิ้น โดยสล่าแดง (สล่ามือเอกด้านงานปั้น และเป็นหนึ่งเรื่องการปั้นน้ำต้นของเมืองเชียงใหม่) ทุกชิ้นไม่เหมือนกัน มีเพียง 1,000 ชิ้น สำหรับแจกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน
กิจกรรมไฮไลท์  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีล้านนา หาดูได้ยากกิจกรรม “สีสายค่าคิง” จัดเป็นกิจกรรมไฮไลท์ลำดับสุดท้ายของแต่ละคืน
โดยการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการความปลอดภัย มีการรณรงค์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น