<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

10 ก.พ. 2563

เชียงใหม่ จัดงาน “ฮอมปอยแม่ข่างาม” ครั้งที่ 3
เชียงใหม่ จัดงาน ฮอมปอยแม่ข่างามครั้งที่ 3 กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคลองแม่ข่า และร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์คลองแม่ข่าให้มีความสะอาด สวยงาม

ชุมชนริมคลองแม่ข่าจับมือหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ฮอมปอยแม่ข่างามแห่ขบวนเรือบุปผชาติ ตามแบบงานไม้ดอกไม้ประดับ หวังกระตุ้นความร่วมมือและผลักดันมาตรการปรับปรุงภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 63 ที่ บริเวณคลองแม่ข่า ท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ฮอมปอยแม่ข่างามครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีบ้านเรือน อาคารร้านค้า สถานประกอบการ ที่อยู่ติดคลองแม่ข่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดสวนหย่อมริมคลอง และช่วยดูแล บำรุงรักษา ตกแต่งริมคลองแม่ข่าให้สะอาด สวยงามตลอดทั้งปี โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุน และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า เข้าร่วมกิจกรรม
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในนามของคนเชียงใหม่ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นสถานการณ์ของคลองแม่ข่าดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  และพี่น้องประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ ภาคเอกชนที่อยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นผู้ที่คอยช่วยเป็นหูเป็นตา และเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้มีสภาพสวยงาม มีน้ำใสไหลเย็น และมีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ทำให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืนสืบไป
    จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ การปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแม่น้ำแห่งบุปผชาติที่งามตา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำ
     การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการแห่ขบวนบุปผชาติทางเรือในคลองแม่ข่า เริ่มจากท่าน้ำชัยศรีภูมิ ผ่านสะพานวิชยานนท์ สะพานท้ายวัง สะพานช้างม่อย สะพานวัดแสนฝาง สะพานท่าแพ สะพานลอยเคราะห์ สะพานศรีดอนไซย สิ้นสุดที่ท่าน้ำสวนสัตตะมังคละศรีดอนไชย รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นจะได้ทำพิธีมอบกล้าไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งพรรณไม้ต่างๆ ให้ชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า และช่วยกันดูแลบำรุงรักษาให้สวยงามตลอดไป

กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่”  สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น