<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 20 มกราคม 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....ตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 นี้ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

วันนี้ (12 ธ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณอาคารหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้” จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ ไก่ฟ้าหลังขาว จำนวน 9 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง จำนวน 9 ตัว โอกาสนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ของการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ และมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง       

นอกจากนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ร่วมส่งมอบอาคารหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  จัดสร้างขึ้นสำหรับเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วได้ชื่นชมพระราชกรณียกิจ อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการด้านต่างๆ ทั้งด้านผลิต การตลาด ความเป็นทุนสวัสดิการการศึกษาสังคมและศาสนา รวมไปถึงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพัฒนาพื้นที่ห้วยฮ่องไคร้ตั้งแต่ปี 2530  และภาพวีดีทัศน์

สำหรับ นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ทุกวัน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และพระราชทานแนวทางการในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และอาชีพที่เหมาะสมให้กับราษฎร ซึ่งตลอด 36 ปี ของการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาฯ ได้นำมาปฏิบัติโดยด้านสภาพแหล่งน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ เช่น การปลูกเสริมป่า การควบคุมและป้องกันไฟป่า การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ซึ่งได้สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ส่งผลให้มีพันธุ์ไม้นานาชนิดเพิ่มขึ้น ดินมีความร่วนซุยสามารถอุ้มน้ำได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าร่องห้วยธรรมชาติที่เคยแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งมีน้ำไหลตลอด ด้านการพัฒนาป่าไม้ ปัจจุบันสามารถฟื้นฟูสภาพป่าเต็งรังที่เคยเสื่อมโทรมพัฒนาเป็นป่าเบญจพรรณ และยังพบชนิดของพันธุ์ไม้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกล้วยไม้ท้องถิ่นซึ่งจากการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ได้ถึง 51 ชนิด จากเดิมที่เคยสำรวจไว้เมื่อปี 2544 มีเพียง 24 ชนิด สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนกมีจำนวน 122 ชนิด นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนกยูงไทยมีมากกว่า 100 ตัว สำหรับด้านการขยายผลจากการศึกษา ทดลอง วิจัย ได้พัฒนาอาชีพให้กับราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ถึง 18 หมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้เป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

   
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น