<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

17 ก.ค. 2561

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนสานต่อโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า โดยได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ากิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า” ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และพิจารณาแนวทางตลอดจนมอบหมายภารกิจ
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 อำเภอเมืองเชียงใหม่
นอกจากนั้น จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน  ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวมาด้วย สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 7 ขวบ ให้นำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อเข้ารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา หลังจากนั้นจะร่วมปฏิบัติภารกิจ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณชุมชนศรีดอนชัย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น