<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 2 ต.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 5-15 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตร ยอดพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตร ยอดพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 
เวลา 17.00 น.


        สัปตปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุ ลักษณะเป็นฉัตรผ้าขาวทรงกลม 7 ชั้นสูง 4.55 เมตร คันฉัตรทำด้วยสเตนเลสทาสีทอง เมื่อนำสวมกับโคลงปลียอดจะยึดด้วยนอตสลักยาว 3 นิ้ว กำพูฉัตรเป็นไม้กลึงแกะสลักปิดทอง เพดานฉัตรดาดด้วยผ้าลินินสีขาว ระบายฉัตรแต่ละชั้นเป็นผ้าลินินสีขาวซ้อนทับกัน 3 ชั้นไล่ระดับ ชายผ้าทุกชั้นขลิบแถบดิ้นปิดทองคำเปลวโดยรอบ โครงระบายฉัตรชั้นที่ 1 ห้อยดอกจำปาสีทอง 8 สาย สายละ 8 ดอก ยอดฉัตรเป็นไม้กลึงปิดทองคำเปลวสูง 1.16 เมตร ส่วนบนสุดของยอดฉัตรเมื่อประดิษฐานแล้ว ติดสายล่อฟ้าขนาด 9 มิลลิเมตร ร้อยซ่อนภายในแกนจากยอดฉัตรผ่านคันฉัตรสู่พื้นดิน


          เศวตฉัตร 7 ชั้น สำหรับพระมหากษัตริย์ทั้งที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกแล้วและที่ยังมิได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษก สำหรับสมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระยุพราช หรือ พระมหาอุปราช (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) ลักษณะเป็นฉัตรผ้าขาวหรือเศวตฉัตร 7 ชั้น เรียกว่า พระสัปตปฎล แตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงใช้ว่า สัปตปฎลเศวตฉัตร ซึ่งฉัตรแต่ละชั้นมีระบายขอบทองแผ่ลวด 3 ชั้น และชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปา อย่างไรก็ดี การใช้เศวตฉัตรแบบใดนั้นสุดแต่พระบรมราชวินิจฉัยและมีพระบรมราชโองการ


มินตรา เสาวรส / ภาพ
     วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ
     ดลภัทร การธราชว์ ภาพ / ข่าว


สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : CMupdatenews : รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น