<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

3 เม.ย. 2555

ชาวเชียงใหม่ "พร้อม" พิธีถวายพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
ทุกภาคส่วนของเชียงใหม่พร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อชาวเชียงใหม่

มล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ.วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) และทุกอำเภอจัดพิธี ณ สถานที่ที่กำหนด เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติตามแนวทางและจัดพิธีตามที่ส่วนกลางกำหนด ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดพิธี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและติดตามเตรียมการในส่วนต่างๆตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด มาโดยตลอด ซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมและทำงานกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สมพระเกียรติ

 นอกจากนี้ยังกล่าวย้ำว่า  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาอันใหญ่หลวงและทรงมีความผูกพันต่อชาวเชียงใหม่ โดยทรงรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนปริ๊นรอแยลส์วิทยาลัย ไว้ในพระอุปถัมภ์ ชาวเชียงใหม่ทั้งปวงจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ให้สมพระเกียรติ

      อนึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดได้จัดสร้างพระเมรุสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ ภายในบริเวณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) และได้กำหนดพิธีอัญเชิญยอดฉัตรไปประดับ ณ พระเมรุ ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีอัญเชิญยอดฉัตรไปประดับ ณ พระเมรุในนวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕และพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : CMupdatenews: รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น