<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

5 พ.ย. 2566

CM-UPDATE NEWS : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบโล่ GREEN COFFEE SHOP เครือข่ายร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

 

CM-UPDATE NEWS : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบโล่ GREEN COFFEE SHOP เครือข่ายร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ร้าน BotaniGar Café สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การฯ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมหารือแนวทางการยกระดับ การดำเนินงานขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเพื่อยกระดับการดำเนินงาน ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ท่องเที่ยว รณรงค์สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึก ให้กับประชาชนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน 
.
โอกาสนี้ ผอ.อ.ส.พ. รับมอบโล่ GREEN COFFEE SHOP เครือข่ายร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยร้าน BotaniGar Café เป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้ประกอบการร้านกาแฟที่ร่วมลงนามความร่วมมือตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น แก้วกระดาษ หลอดที่สามารถย่อยสลายได้ 100 % รวมไปถึงการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการนำกากกาแฟกลับไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปทำปุ๋ยหมัก สบู่กากกาแฟ เพื่อส่งเสริมให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 
.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น