<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 13 มกราคม 2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ.... อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

รองผู้ว่าฯชีแจงข้อเท็จจริงกรณีพ่นน้ำบริเวณสามกษัตริย์


"ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News 
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง เรื่องการพ่นน้ำที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ต่อมาสื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวเกรงว่าการพ่นน้ำนั้นจะส่งผลกระทบต่อเครื่องวัด PM10  วัดค่าประมวลผลผิดค่าจากข้อเท็จจริงหมายถึงว่าทำให้ค่ามวลพิษต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นขออธิบายด้วยสองเหตุผลดังนี้ เหตุผลข้อที่1 จังหวัดยอมรับว่าการไปตั้งเครื่องพ่นน้ำตรงยั้นเป็นความจริงด้วยความจำเป็นที่ว่าในวันอาทิตย์ทุกวันบริเวณแห่งนั้นจะเป็นที่ประชาชนจำนวนมากนับหมื่นคนจะมาเดินจับจ่ายใช้สอยที่เรียกว่าบริเวณ ถนนคนเดินจังหวัดได้รับการร้องขอจากประชาชนเพื่อให้ที่แห่งนั้นเป็นที่ที่ชุ่มชื้นปลอดจากมลพิษจังหวัดจึงได้ดำเนินการนำเครื่องพ่นละอองน้ำ ณ จุดแห่งนั้น  และให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอดำเนินการเช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศถึงแม้จะไม่มีเครื่องตรวจวัด
ข้อที่2 จังหวัดทราบว่าการพ่นน้ำอาจมีผลกระทบต่อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแต่ด้วยข้อมูลที่ยื่นยันว่าการพ่นน้ำของจังหวัดในระยะสั้นๆก็ห่างไกลจากตัวเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เป็นอย่างมากประกอบด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุณภาพอากาศนั้นสามารถที่จะแยกแยะ ความชื้นในการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทุกเวลาดังข้อมูลต่อไปนี้
 เครื่องวัดฝุ่น PM10 และ PM2.5 ที่ติดตั้งที่ รร ยุพราช จะเป็นเทคนิค Beta Ray Attenuation ของ บ. Thermo Scientific รุ่น 5014i (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/5014I) เมื่อดูดอากาศเข้ามาในเครื่องฝุ่นจะตกลงบนกระดาษกรองและจะมีแหล่งกำเนิดของรังสีเบต้า ซึ่งเป็นรังสีพลังงานต่ำฉายผ่านกระดาษกรอง ซึ่งจะหาความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีที่ฉายและรังสีที่ผ่านกระดาษกรองออกมาเมื่อไม่มีและเมื่อมีฝุ่นละอองเกาะอยู่ และนำไปเทียบหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ตรวจวัด ซึ่งในระบบการวัดนี้จะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ที่ประมาณ 40 C และความชื้นไม่เกิน 60 %RH อยู่เพื่อป้องกันความชื้นสูงในช่วงที่มีหมอกจัดหรือฝนตกหนักความชื้นเกินกว่าที่กำหนด เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการดูดซับรังสีภายในเครื่องวัดทำค่าที่วัดได้มีความผิดพลาดหรือต่างไปจากค่าปกติ และความชื้นที่สูงทำให้มีผลเสียต่อเครื่องมือด้วย ถ้าเข้าไปในปริมาณสูงและต่อเนื่องอาจทำให้เครื่องเสียได้ (https://www.researchgate.net/publication/283081003_Field_evaluation_of_an_electrostatic_PM10_mass_monitor_used_for_continuous_ambient_particulate_air_pollution_measurements)
ส่วนประเด็น ค่าฝุ่น pm10 ลดลงนั้น อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยรวมทั้งกระแสลม ความร้อนสูงที่ทำให้ฝุ่นลอยตัวสูง ซึ่งในวันที่ 25 ฝุ่น pm10 ที่สถานีวัดของศูนย์ ccdc มช แม่เหียะมีค่าลดลงสอดคล้องกับสถาน รร ยุพราช ตามรูป
3.เมื่อพิจารณาจากข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน ณ สถานีตรวจวัดต่าง ๆ จะเห็นว่าคุณภาพอากาศไม่ได้เกินมาตรฐาน พี่น้องชาวเชียงใหม่เองทราบดีถึงความจริงข้อนี้ ท้องฟ้ายังสดใส มองเห็นดอยสุเทพชัดเจน เพียงแต่อุณหภูมิในช่วงบ่ายค่อนข้างสูง อากาศร้อนมาก การพ่นน้ำจึงเป็นเหตุผลในเรื่องของการสร้างความชุ่มชื้น ไม่ใช่เหตุผลเรื่องการยอดเบือนคุณภาพอากาศ ข่าวในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ที่กำลังตรากตรำ และเสี่ยงอันตรายอยู่ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เพื่อควบคุมไฟทั้งกลางวันและกลางคืน
จังหวัดเชียงใหม่จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น