<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

25 เม.ย. 2557

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนาและที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา และยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
24 เม.ย.57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
เวลา 10.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(มูลนิธิ สอวน.)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ จำนวน 11 ศูนย์
เวลา 12.40 น. ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนาและที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นอำเภอที่ 878และอำเภอสุดท้ายของการจัดตั้งอำเภอของประเทศไทยนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา หลังจากนั้นทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนาและที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช-อัธยาศัย และผู้ให้การสนับสนุนเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 120รายจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นไม้และทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาในการก่อตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาภายในอาคารตามลำดับ
เวลาต่อมาหลังจากทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนาและที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนาแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแล้ว บนเนื้อที่ 88 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ณ บริเวณบ้านห้วยบง หมู่ 4 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ต่อมาได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นวัดแรกในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่มีการก่อสร้างมานานกว่า 300 ปี ที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยได้อบรมสั่งสอนชุมชนชาวไทยภูเขาที่นับถือพระพุทธศาสนาให้รูหลักคำสอนเป็นคนดีของสังคม รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2473  ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ได้เดินธุดงค์ผ่านมาโดยได้พักค้างคืนที่วัดบ้านจันทร์และได้นำชาวบ้านช่วยกันบูรณะพระเจดีย์จนแล้วเสร็จจึงได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญต่อที่อำเภอสะเมิง และเมื่อปีพุทธศักราช 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวเขาในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่วัดจันทร์แห่งนี้ และได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากการทอผ้าของชาวบ้านในตำบลวัดจันทร์
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอพระราชานุญาตเบิกผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกด้วย ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 จากนั้นจึงเสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

ขอบพระคุณ ภาพข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น