<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 20 มกราคม 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....ตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

รอบบ้านลานเมือง

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 87 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย และมีผู้เสียชีวิต
จำนวน 9 รายจังหวัดเชียงใหม่ ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 9 ราย อยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 และได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วันระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 87 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต
จำนวน 9 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 2 ราย ซึ่งลดลงกว่าปีก่อน 2 ราย
สถิติรวมทั้งประเทศ มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 3,129 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลำดับที่ 6 ของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ 2555 จำนวน 92 ครั้ง อันดับที่ 1 ได้แก่

จังหวัดเชียงราย จำนวน 125 ครั้ง วันที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด คือวันที่ 13 เมษายน 2555 จำนวน 19 ครั้ง และอำเภอฝางเป็นอำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด 10 ครั้ง
สำหรับสถิติผู้เสียชีวิต รวมทั้งประเทศช่วงสงกรานต์ 2555 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 320 ราย จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลำดับที่ 7 จำนวน 9 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 13 ราย และอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ คือ อำเภอฝาง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย รองลงมา คือ อำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่แตง อำเภอละ 2 ราย อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอเมือง อำเภอละ 1 ราย และสถิติของผู้บาดเจ็บรวมทั้งประเทศ จำนวน 3,320 ราย จังหวัดเชียงใหม่อยู่
ในลำดับที่ 6 จำนวน 95 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย 124 ราย จำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางถนน จากสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 103 ราย Admit 194 ราย ผู้ป่วยนอก 750 ราย รวมทั้งสิ้น 1,141 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุราสูงสุด เกิดกับรถจักรยานยนต์ และ ถนนสายหลักมากที่สุด และในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. หรือช่วงเย็นถึงค่ำ มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นกลุ่มวัยแรงงานสูงที่สุด


ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่ กนกรัตน์ - เนตรชนก สวท. เชียงใหม่ 
..................................................................................................................................................................

4 เมษายน 2555
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ และขอให้ประชาชนคอยสังเกตความผิดปกติในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาที่ผ่านมา ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการเฝ้าระวัง กันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ด่านแรกที่เข้าสู่เชียงใหม่ ทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน ต้องมีการกวดขันกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังให้ทุกภาคส่วนรายงานข้อมูลให้กับทางจังหวัดทราบทุกวัน ทั้งเรื่องปกติ และเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง และฝากย้ำประชาชนให้เป็นหูเป็นตาร่วมกัน โดยให้สังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจเข้มแข็งโดยบูรณาการกำลังสมาชิกกองร้อยอาสา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในห้วงที่มีโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนควบคู่กับการตรวจยาเสพติดและอาวุธสงคราม จัดเวรยามดูแลสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เตรียมกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยด้วย


สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : CMupdatenews: ภาพ
ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่....................................................................................................................................................................


กลุ่มอนุรักษ์ช้างคัดค้านเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯอายัดช้าง 8 เชือกภายในศูนย์อภิบาลช้างภาคเหนือ

กลุ่มอนุรักษ์ช้างในจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครจากต่างประเทศ และบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมพลังคัดค้านเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ทำการอายัดช้าง 8 เชือกภายในศูนย์อภิบาลช้างภาคเหนือ ที่อ.แม่แตง ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลช้างพิการและช้างเจ็บป่วยและมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 35 เชือกที่อยู่ในความดูแลของนางแสงเดือน ไชยเลิศ นักอนุรักษ์ช้าง  

นางแสงเดือน กล่าวว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ได้มีการเข้ามาตรวจสอบภายในศูนย์อภิบาลช้างมาแล้วสองครั้งและไม่พบกระกระทำความผิด แต่ภายหลังเตรียมที่จะนำหมายศาลเข้ามาอายัดแม่ช้างและลุกช้าง 8 เชือกโดยไม่มีหลักฐานตั๋วรูปพรรณของช้าง ทั้งนี้ ได้ขอระยะเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป เนื่องจากช้างหลายเชือกถูกส่งมารักษาตัวที่ศูนย์แห่งนี้ ซึ่งเจ้าของชาติไม่ได้อยู่ในพื้นที่ บางรายอยู่ต่างประเทศ และบางส่วนเอกสารหลักฐานหายไป

นางแสงเดือน กล่าวอีกว่า หากมีการนำช้าง 8 เชือกออกจากศูนย์ดังกล่าวก็พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติจับกุมตัวไปด้วย เนื่องจากสงสารช้างหลายเชือกพิการไม่มีคนดูแล นอกจากนี้พื้นที่อ.แม่แตงมีปางช้างกว่า 16 แห่ง แต่เข้าตรวจสอบในศูนย์แห่งนี้เพียงแห่งเดียว ซึ่งยอมรับว่าช้างส่วนใหญ่ทางศูนย์ได้ติดไมโครชิปในช้างแต่ละตัวแล้ว ซึ่งมีบางตัวเจ้าหน้าที่มีการติดไมโครชิปซ้ำซ้อนทำให้เกิดปัญหาภายหลัง

ด้านนายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช กล่าวว่าในเบื้องต้นจะมีการอายัดช้าง 8 เชือกไว้ก่อนโดยให้ศูนย์อภิบาลช้างภาคเหนือเป็นผู้ดูแลและให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆมาแสดงภายใน 3 สัปดาห์ จากนั้นยังจะเตรียมหารือถึงแนวทางในการขึ้นทะเบียนช้างให้ถูกกฏหมายซึ่งปัจจุบันพบว่ามีช้าง 78 เชือกที่ไม่พบเอกสารหลักฐานตั๋วรูปพรรณของช้าง
ขอบคุณ โพสทูเดย์
.....................................................................................................................................................................

13 กุมภาพันธ์ 2555
 สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมครอบครัวแพนด้า ออกส่วนจัดแสดงโดมหิมะสวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมครอบครัวแพนด้า ออกส่วนจัดแสดงโดมหิมะ อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ แถลงข่าวครอบครัวแพนด้าอำลาสวนหลังบ้าน ณ อาคารสโมสรหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือวันวาเลนไทน์ เป็นวันสิ้นสุดการออกสวนหลังบ้านของครอบครัวแพนด้า และเป็นการเริ่มต้นการเข้าโดมหิมะ จนถึง 15 มีนาคม 2555 รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยสวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมวันเปิดตัวในวันวาเลนไทน์นี้ด้วย ชุดการแสดงไลท์แอนด์มิวสิค เป็นการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ในชุดกำเนิดหลินปิง ภายในโดมหิมะ จำนวน 3 รอบ เวลา 13.00 น. 14.30 น. และ 16.00 น. สำหรับในวันปกติจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแพนด้าในโดมหิมะ ระหว่าง เวลา 17.30 – 18.30 น.
สำหรับกิจกรรมของครัวแพนด้าในฤดูหนาวปีนี้ เริ่มต้นด้วยการนำครอบครัวแพนด้าออกสวนหลังบ้านตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การนำแพนด้าเข้าสู่สโนว์โดมถือเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมสวนหลังบ้าน เนื่องจากอากาศเริ่มร้อนขึ้น ทั้งนี้ วาเลนไทน์ปีนี้ เชียงใหม่ ซู อะควาเรียมสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังเตรียมจัดงาน วิวาห์เหินเวหาของคู่บ่าวสาว สิ้นสุดด้วยการจดทะเบียนสมรสจริงต่อหน้านายอำเภอด้วย

กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่
....................................................................................................................................................................


12 กุมภาพันธ์ 2555
งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงเริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงเริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย บนพื้นที่ที่ปลูกสตรอเบอรี่แหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 11 ณ ถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อส่งเสริมให้สตรอเบอรี่ปลอดภัยจากสารเคมีของอำเภอสะเมิงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของอำเภอสะเมิง เชื่อมโยงสตรอเบอรี่กับธุรกิจท่องเที่ยว ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในอำเภอสะเมิง สร้างความรัก ความสามัคคีแก่ประชาชน ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมีมาย เช่น การออกร้านจำหน่ายสตรอเบอรี่และผลิตผลทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง การประกวดสตรอเบอรี่ ประกวดธิดาสตรอเบอรี่ ธิดาชนเผ่า การประกวดร้องเพลง กิจกรรมมัจฉากาชาดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยปีนี้เป็นปีแรกที่จัดให้มีการแข่งขันรถฟอร์มูล่าม้ง
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่กว่า 3 พันไร่ ทำรายได้ปีละกว่า 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ เช่น กล้วยอบ กล้วยฉาบ ดอกเก๊กฮวย หญ้าหวาน ผ้าทอพื้นเมือง ไม้แกะสลัก และผลิตผลทางการเกษตรจากโครงการหลวง เป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความโรแมนติกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ในงานยังได้จัดพิธีวิวาห์สตรอเบอรี่สะเมิงด้วย
 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่
....................................................................................................................................................................


10 กุมภาพันธ์ 2555
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรดลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในเกณฑ์สูงของประเทศ ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง มีการจัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มจะขยายตัวรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของสังคม ชุมชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 227 กิโลเมตร มีอัตราการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสูงถึงร้อยละ 40 ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บ้าน ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารปัญหายาเสพติดสูงถึง 1,799 แห่ง จากจำนวน 2,167 แห่ง หรือร้อยละ 83.02 มีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 10,000 ราย การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีจำนวนเกือบ 9,000 ราย ผู้ต้องหาเกือบ 10,000 คนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 ยังอยู่ในเกณฑ์สูงของประเทศ แผนงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรด จำนวน 7,200 คน ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ได้รับการแก้ไข ส่วนแผนงานสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองกำลังผาเมืองเป็นหน่วยประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดกำลังพลสกัดกั้นตามช่องทางธรรมชาติและจุดที่เหมาะสมมากกว่า 18 จุด ควบคู่กับการปิดล้อม ตรวจค้น และตั้งจุดตรวจจุดสกัด สามารถจับกุมตามแนวชายแดนได้ 79 คน ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด เฮโรอีนกว่า 5,000 กรัม ไอซ์กว่า 8,000 กรัม ฝิ่นกว่า 400 กรัม และกัญชากว่า 20 กรัม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศวาระจังหวัด ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554
ข่าวโดย   ชาลิสา-กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่
....................................................................................................................................................................

9 กุมภาพันธ์ 2555
เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ายื่นหนังสือต่อต้านการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือต่อต้านและขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112
เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กว่า 200 คน นำโดย นางนิตยาพร สุวรรณชิน ผู้ประสานงานเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือต่อ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับข้าราชการทุกคนสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์กลางศรัทธาของประชาชนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกภายในชาติ โดยเฉพาะบางพื้นที่ในหลายจังหวัดภาคเหนือ เพื่อปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับกระบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขหรือล้มเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112
อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องพระเกียรติภูมิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์เผยแพร่พระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
....................................................................................................................................................................

8 กุมภาพันธ์ 2555
ขบวนการมอดไม้ ร่วมกับนายทุนลักลอบตัดต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงขบวนการมอดไม้ ร่วมกับนายทุนลักลอบตัดต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 10 กว่าไร่
นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอำเภอแม่แตง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตงร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงใหม่ที่ 13 สบเปิง เข้าตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่หลังได้
รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้มีขบวนการมอดไม้ร่วมกับนายทุนได้ลักลอบตัดไม้ หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มาแล้วครั้งหนึ่งและสามารถยืดของกลางเป็นไม้สักที่ตัดโค่นแล้วเกือบ 100 ท่อนและต้นไม้ที่ถูกกานอีกกว่า 30 ต้น จากการลงพื้นที่อีกครั้งพบผืนป่ากว่า 10 ไร่มีไม้สักที่ถูกตัดโค่นซุกซ่อนไว้ในป่าอีกจำนวนหนึ่ง มีต้นไม้สักใหญ่ถูกกานแล้วขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างโดยใช้ใบหญ้าปกคลุมไม้และตอไม้ที่ตัดแล้วเพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่และป้องกันไม่ให้มีการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศพบ ต้นไม้ที่ถูกกานทุกต้นมีการสลักการจองและการครอบครองไว้เพื่อรอตัดแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่ป่าบ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง ที่กลุ่มมอดไม้ได้สร้างบ้านไว้ภายในสวนแล้วนำไม้ที่ลักลอบตัดมาแปรรูปแล้วมาตีแปะทำฝาบ้านหลังจากนั้นก็จะแกะไม้นำออกไปขายให้กับนายทุน
นายอำเภอแม่แตง กล่าวว่า เชื่อว่าไม้เหล่านี้น่าจะมีการนำไปก่อสร้างทำรีสอร์ท เนื่องจากขณะนี้พื้นที่อำเภอแม่แตงมีรีสอร์ทเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก กลุ่มมอดไม้จะใช้วิธีการนำขวานมาจามก่อนจะใช้เลื่อยมือตัดในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันเสียงดังหลังจากนั้นก็จะนำล้อมาชักลากออกไปพักไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรอให้นายทุนมารับซื้อ ล่าสุดทางอำเภอได้ประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ให้มีการออกลาดตระเวนและตรวจสอบป่าทุกพื้นที่ในอำเภอแม่แตงแล้ว
....................................................................................................................................................................

20 มกราคม 2555
เชียงใหม่หนาวสุดในรอบสิบปี 


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

เชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวจัด พ่อเมืองเผยอากาศหนาวที่สุดในรอบสิบป
 ชี้มีหลายหน่วยงานแสดงความจำนงให้การช่วยเหลือแจกจ่ายผ้าห่มแล้ว 
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว  ว่า ช่วง 2 วันที่ผ่านมา ในตัวเมืองเชียงใหม่มีอุณหภูมิลดลง 11-13 องศาเซลเซียส บนยอดดอยเฉลี่ย 1 องศาฯ ยอมรับว่า จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีอากาศหนาวเย็นมากในรอบสิบปี ผลพวงจากอากาศหนาวเย็นทำให้มีนักท่องเที่ยวแห่กันมาโต้ลมหนาวจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ส่วนการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวนั้น ตนได้สั่งให้ทางนายอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เร่งสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่งทางจังหวัดพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยตามยอดดอยสูง และเร็วๆนี้ ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วย ได้แจ้งยื่นความจำนง จะนำผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ตนขอยืนยันว่า ภัยอากาศหนาวปีนี้ ทางจังหวัดจะให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างดีที่สุด 
.........................................................................................................................................................................