<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

17 ก.ย. 2564

กองกำลังผาเมืองสรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ปี 64

 

กองกำลังผาเมืองสรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ปี 64 ยึดยาบ้ากว่า 25 ล้านเม็ด เฮโรอีน 67 กิโลกรัม และไอซ์ 669 กิโลกรัม โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผลการตรวจยึดยาบ้าและเฮโรอีนมากที่สุด 

      พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า   จากภารกิจในการป้องกันประเทศ การสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับชายแดนไทย – เมียนมา และติดกับ สปป.ลาว โดยที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองได้วางมาตรการในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ การปิดล้อมตรวจค้นตลอดจนการซุ่มโจมตีของกำลังในพื้นที่   โดยในห้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 435 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 533 คน กลุ่มขบวนการเสียชีวิต จำนวน 5 คน ตรวจยึดยึดยาบ้ากว่า 25 ล้านเม็ด เฮโรอีน 67 กิโลกรัม และไอซ์ 669 กิโลกรัม โดยชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้าและเฮโรอีนมากที่สุด  ในขณะที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายตรวจยึดไอซ์ มากที่สุด

      ในส่วนของการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ห้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ตรวจพบการกระทำผิด  175 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา  624 คน, ผู้นำพา  56 คน  ตลอดจนใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา (TBC ฝ่ายไทย) ในการอำนวยความสะดวกผลักดันบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลับออกนอกราชอาณาจักร  2,559 คน ทั้งนี้หน่วยยังสามารถจับกุมคนไทยที่ลักลอบ เข้า - ออก ประเทศโดยผิดกฎหมาย  120 คน ขณะที่ปัจจุบันมีคดีของผู้นำพาฯ จำนวน  32 คดี คดีถึงที่สุด 18 คดี อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 คดี 

     ทั้งนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การปราบปรามยาเสพติดภายในประเทศเมียนมาลดลง และถูกจำกัด  แต่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มขบวนการ ยังคงมีความพยายาม ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ด้านจังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยังใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่าน ในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการเสริมสร้างกำลังและการขยายเขตอิทธิพลของกองกำลังชนกลุ่มน้อย ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน

   อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือของทุกหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ ตลอดปีงบประมาณ 2564  ส่งผลให้การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง สามารถลดการนำเข้ายาเสพติดตลอดจนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่จะเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้สำเร็จ ตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้ปัญหายาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหมดไปจากภาคเหนือไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น