<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

15 ม.ค. 2562

ภาคีปฎิรูปการศึกษาระดมเงินสมทบกองทุน 10 บาทช่วยเหลือนักเรียนด้วยโอกาสเชียงใหม่ ภาคีปฏิรูปการศึกษาระดมเงินสมทบกองทุน 10 บาทช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่เชียงใหม่ 4.0

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระดมเงินคนล่ะ 10 บาทนำไป สมทบกองทุน 10 บาทปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ที่เรียนดีแต่ยากจน นอกจากนี้ยังเป็นทุนกาศึกษาระหว่างเรียนให้นักเรียนที่ต้องการทำงานระหว่างเรียน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการระดมทุนกับผู้มีจิตศรัทธราขั้นต่ำคนล่ะ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกคราคม นี้

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียใหม่ และนายศิรภพ เจริญกุศล ผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ได้เป็นตัวแทนภาคีฯ ในการจัดกิจกรรมระดมเงินคนล่ะ 10 บาท ทั่วจังหวัดเชียใหม่ นำไป สมทบกองทุน 10 บาทปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้กับนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่เรียนดีแต่ยากจน ใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพระหว่างเรียน ให้กับเด็กนักเรียนที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน และให้การสนับสนุนด้านบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก ที่ขาดแคลนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไม่สามารถจัดหางบประมาณจากหน่วงงานในสังกัดได้ นอกจากนี้การระดมทุนดังกล่าว จะใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยวันนี้ได้เริ่ม การระดมทุนอย่างเป็นทางการซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยฯรวมกว่า 4 พันคนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน 

ด้านนายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียใหม่เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงวิกฤตคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติการจัดตั้งภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 99 องค์กร 26 ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของภาคี และจัดโครงการระดมเงินคนล่ะ 10 บาท ทั่วจังหวัดเชียใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกคราคม นี้นำไป สมทบกองทุน 10 บาทปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยผู้ที่สนใจจะร่วมสมทบทุน สามารถบริจาคเพื่อระดมกองทุน ผ่านทางศูนย์บริจาคหน่วยงานสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชีกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 501-099988-9 ซึ่งหลังจากนี้ภาคีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะได้ขอสนับสนุนจากคนเชียงใหม่ทุกคนๆ ล่ะ 10 บาทต่อปี เพื่อนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการ การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยปีที่ผ่านมามีผู้ที่ร่วมสมทบกองทุน 10 บาทปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 126,360 ราย ได้เงินทั้งหมด 2,717,156.81 บาท สามารถนำไปช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนดีแต่ยากจนรวมทั้งหมด 230 ราย ประกอบด้วยทุนประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ทุนการศึกษาระหว่างเรียน ทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียน ทุนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและอาคารเรียน และทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนายกระดับการศึกษาของนักเรียนบนพื้นที่สูง

กมล เครือนิล ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น